เมื่อเบียร์เข้ามา เธออยากจะเย็ดเธอทันที ไม่ว่าผับหรือโมเทลจะอยู่ที่ใดก็ตาม...

คุณอาจชอบ?