Chị máy bay chuyên nghiệp trong việc cưỡi ngựa....